DELA

Välfärden försämras

– De åländska hushållens disponibla inkomster sjunker men ligger fortsättningsvis över Finlands, konstaterar Ålands statistik- och utredningsbyrå som har granskat hur inkomsterna fördelas och hur är det med välfärden 2015.

Av utredningen framgår att Ålands välfärdsnivå fortsätter att sjunka och närmar sig Finlands och Sveriges motsvarande nivåer. Fler har också blivit fattiga.

– Andelen personer i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland har ökat speciellt bland barnfamiljer. Andelen är fortsättningsvis cirka hälften av den motsvarande andelen i Finland.

Utredningen innehåller också positiva rön: Vi förväntas leva längre än det finländska genomsnittet och antalet behöriga lärare har ökat sedan 2005. (tt-s)