DELA

Välbesökt möte om Väderudden

Ett 20-tal personer kom till det samrådsmöte som i går ordnades med anledning av aktiebolaget Väderuddens planer på ett nytt bostadsområde på Väderholm i Björkö by i Kumlinge.

– Det var ett välbesökt möte och många hade synpunkter på planeringen, säger Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer.

– Inställningen till planerna var överlag positiv.

Processen fortsätter nu med att aktiebolaget tar fram en detaljplan som kommunens beslutsfattare sedan skall ta slutlig ställning till. (tt-s)