DELA
Foto:

Vägglampa kan bli strömförande

Elsäkerhetsverket i Sverige har beslutat att Lidl ska återkalla en vägglampa som kan ge elchock på grund av att höljet kan bli strömförande.

Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM) och landskapsregeringen konstaterar att produkten också kan finnas i åländska hem.

Lampan som är avsedd att användas som vägglampa direkt i ett uttag klarar inte de isoleringskrav som finns och inte heller kraven för skyddsjordning.

– Det är för kort avstånd mellan de delar i lampan som är strömförande och lampans hölje, vilket gör att den som tar i lampan kan få ström i sig, säger Karl-Hugo Hult, vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket har därför beslutat att Lidl Sverige Kommanditbolag ska återkalla alla armaturer som sålts till konsumenter.

Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket i Sverige har ålagt Lidl att varningsinformera.

Kontakt vid Elsäkerhetsverket i Sverige är avdelningschef Karl-Hugo Hult. Telefon +4610-168 05 21, e-post karl-hugo.hult@elsakerhetsverket.se