DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vägbygge granskas efter protest på möte

Bristande insyn i Ålandsvägens ombyggnad och en känsla av maktlöshet.

Det fick infrastrukturnämndens ledamöter Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (Ob) att lämna tisdagens möte i protest.
De tre politikerna vill att man skulle följa det ursprungliga beslutet om Ålandsvägens ombyggnad etapp två som nämnden tagit enligt konsultfirman Thyrens ritningar.

I praktiken betyder det att gatan ska få dränering och att gatstenarna ska vara 70 millimeter tjocka och inte 60 som man nu har gått in för.

Axelsson, Holmberg och Lennart Isaksson (MSÅ) vill också att man anlitar en extern kontrollant för arbetet.

Dessutom efterlyser de en principiell diskussion om vilka beslut som infrastruktursektorn har rätt att fatta på egen hand. Är det till exempel rätt att göra ändringar i redan fattade beslut utan att först höra nämnden?

– Vi i nämnden får inte veta vilka beslut som har fattats. Det saknas transparens och informationen är bristfällig, säger Böge Holmberg.

Då det inte heller i tisdags blev någon ingående diskussion om transparensen och beslutsgången valde Axelsson och Holmberg att lämna nämndens pågående möte.

– Det här såg vi som den sista utvägen., säger Holmberg.

Läs mer i Nya Åland!