DELA
Foto: wiki

Vädjan till studerande: stoppa spridningen

Coronavirussituationen försämras snabbt i Finland och det finns också smittkedjor bland yrkeshögskolestuderande. Detta har lett till ökad distansundervisning och till och med att campus stängts på olika orter. En stor del av smittspridningen härstammar från evenemang där många studerande har samlats på fritiden. Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer påminner nu studerandena om att bete sig ansvarsfullt.

– Även om Åland än så länge har skonats från samhällssmitta har risken för samhällssmitta ökat under de senaste veckorna på grund av ökad smittospridning i Ålands närområden. Vi kan alla genom våra egna åtgärder minska risken för att campus inte måste stängas på grund av coronaviruset, skriver Johanna Mattila, rektor för Högskolan på Åland, i ett utskick.