DELA

Vad vill du veta om hemvårdsstödet?

I början av juni klubbade lagtinget igenom landskapsregeringens förslag till ny hemvårdsstödslag och 1 januari 2016 träder den nya lagen i kraft.

Med den nya lagen höjs miniminivån för hemvårdsstöd från 390 till 500 euro och under fyra månader vardera har ett barns vårdnadshavare rätt till ett utökat hemvårdsstöd på 700 euro.

I dagarna har landskapsregeringen ordnat ett informationstillfälle för kommunernas handläggare om hur den nya lagen ska tolkas. Vad behöver du veta om den nya lagen?

Maila dina frågor till Nya Ålands redaktion på redaktion@nyan.ax så skickar vi dem vidare till socialinspektör Ulla Rindler-Wrede. (lb)