DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vad ska radiobolaget göra för skattepengen?

Ålänningarna åläggs betala en medieskatt – men vad ska public servicebolaget leverera för pengarna?

Den frågan ska besvaras av den parlamentariska kommitté som ska tillsättas före årets slut.
I går berättade Nya Åland att landskapsregeringen avgett ett förslag till lagberedningen om en medieskatt – i praktiken en skatt som täcker Ålands Radio & TV AB:s verksamhet och upphovsrättskostnaden för svenska tv-program – som ska börja tas ut 2019 eller 2020 av både privatpersoner och företag. Samtidigt slopas systemet med tv-licens som anses vara både dyrt och ineffektivt.

Landskapsregeringen har alltså valt att påbörja processen kring finansieringsmodellen innan man har funderat på vad som omfattas av public service, vad radio- och tv-bolaget förväntas producera för skattepengarna och hur man vill trygga allmänhetens insyn i hur pengarna används.

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) förklarar den tidiga starten med att man just nu haft personal som arbetat med frågan, projektanställda juristen Emilia Larsson som har tagit fram underlaget till den nya lagen och journalisten Fredrik Granlund som jobbar med underlaget till det nya mediepolitiska programmet.

– När underlaget till det nya programmet är klart ska en parlamentarisk arbetsgrupp tillsättas som ska jobba vidare. Oberoende av vad den kommer fram till vet vi att distribution, produktion och upphovsrätten kommer att kosta och därför har vi redan nu tittat på den kommande finansieringsmodellen, säger Mika Nordberg.

Arbetsgruppen tillsätts i slutet av året. I uppdraget ingår det som lagförslaget med finansieringsmodellen saknar, alltså vad public service är och ska vara och vilket innehåll som ska produceras för skattepengarna.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!