DELA

Vad kostar pandorna, egentligen?

Nu är Finland en del i pandadiplomatin. Men vad innebär det egentligen att ha och sköta om pandor?
Under onsdagen kom nyheten att Finland, eller mer exakt djurparken i Etseri mellan Seinäjoki och Jyväskylä, ska få två pandor. Kinas kommunistpartis ledare Xi Jinping besökte Finland i början av veckan och då utlovades två pandor till Finland på lån i 15 år. Ingen får nämligen pandor. De lånas ut på viss tid, Kina har kontrollen över djuren. Även om avtalen för pandorna ser lite olika ut är den mest korrekta beskrivningen att Kina hyr ut pandorna. Mottagarlandet betalar för omsorgen, men även till staten i form av av avgift för bevarandet av arten. I Etseri beräknas enbart pandahuset kosta 8,2 miljoner euro. Minister Kimmo Tilikainen beskrev löftet om björnarna som höjdpunkten på det internationella samarbetet för jord- och skogsbruksministeriet.

Men pandorna är inte en enkel och oskydlig gåva. Pandorna är en del av Kinas diplomatiska spel. Kina använder dem som politiska brickor, en taktik som Mao Zedong började med på 50-talet och som framgångsrikt har blivit en del av Kinas relationsbyggande.

Forskare vid Oxfords universitet påstår sig ha hittat en direkt korrelation mellan pandalån och avtal. En kort tid efter att Edinburgh i Skottland fick hyra två pandor slöt Skottland och Kina ett avtal som innebar laxexport till ett värde av fyra miljarder dollar, ungefär 3,75 miljarder euro. Forskarna säger sig också ha kunnat härleda pandalån till Frankrike, Kanada, och Australien och kopplingen till uranavtal mellan länderna och Kina.

Pandan är ett av världens mest synliga djur, inte minst tack vare Världsnaturfonden som valde pandan som sin logotyp. Djuren är också notoriskt svåra och dyra att ta hand om. När Smithsonian Zoo i USA för några år sedan fick hyra pandor uppskattades kostnaderna till 2,4 miljoner euro per år, ungefär varav drygt 50 000 euro i bambukostnader. De äter bara bambu. Pandan har också tidigare utlöst diplomatiska kriser. När en panda dog i Berlin 2007 accepterade inte kineserna dödsorsaken utan krävde ekonomisk kompensation. De ville inte undersöka djuret i Tyskland vilket resulterade att kadavret lades på is i väntan på en lösning. Så frågan som blir naturlig att ställa är: vad kan pandorna kosta Finland, egentligen?