DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>RATAD Först lades utbildningen ner. Elevunderlaget svek. Sen sade lagtinget nej till att flytta ut. Naturbruksskolan erbjuder en tilltalande miljöi, men ligger inte optimalt till för lagtinget.

Ledare: Vad är det med Naturbruksskolan?

Lagtinget stannar i Mariehamn medan lagtingsdelen av Självstyrelsegården renoveras. Till oppositionens förtret.
Beslutet är oförnuftigt, skriver företrädare för Centern, Obunden samling och Ålands framtid i en insändare i gårdagens Nya Åland. Alternativet är totalekonomiskt förmånligast, skriver man bland annat. Lagtingsdirektör Susanne Eriksson påstod dagen före att det är tvärtom, det blir billigast att stanna i stan. Vem skall man tro på?

Eriksson säger att reseersättningarna driver upp kostnaderna för en flytt till Jomala by. Man kan ifrågasätta att tjänstemännen skall ha ersättning för att köra till Jomala. Varför inte dra av kostnader för arbetsresa på samma sätt som alla andra? Men nu är regelverket som det är och det lönar sig knappast att börja omförhandla kollektivavtalet för det aktuella året.

Oppositionen ondgör sig över att man hyr upp utrymmen i Mariehamn när Naturbruksskolan är gratis och tom. Men huset vid Strandgatan är också landskapets och kostar inget i hyra, säger Eriksson. Det man får betala för är stadshuset, där lagtinget samlas till plenum. 14.000 för ett år.

Det är stora problem med inomhusluften i den tilltänkta lokalen på Strandgatan, skriver oppositionen.

- Det är inte meningen att personalen skall sitta i ett mögligt hus. Vi skall undersöka det och undanröja eventuella tvivel, säger Eriksson.

Man vågar väl utgå ifrån att kanslikommissionen, som har fattat beslutet om flytten till Strandgatan, har någorlunda koll på att det inte är problem med luften? Och varifrån kommer då påståendena om att det inte är så, dvs att luften är hälsovådlig?

Kostnaden för att flytta till Naturbruksskolan för ett år är inte oöverkomligt stor. Om skolan i övrigt hade varit perfekt för lagtingets behov så kan man på goda grunder anta att den hade tagits i anspråk. Nu är det tydligen ingen större skillnad, vad gäller utrustning och komfort? Och då kan man stanna i stan.

Är det det det handlat om, en liten kamp mellan stad och landsbygd? Eller vill Centern & Co stötta dem som oroar sig för att skolbyggnaderna hyrs ut till vårdföretaget Iris? Ett litet NIMBY-fenomen, ”inte på min bakgård” för ingen vill ha missbrukare eller andra konstigheter där de bor. Men Iris skall ju flytta in, om det blir inflyttning, först efter att lagtinget har flyttat ut. Så såg planerna ut i höstas. Iris motas alltså inte bort av att lagtinget flyttar ut.

Så vad handlar det om?

Det är ju inget jättelångt avstånd mellan centrum och Jomala by, inte som en utlokalisering till Lappland. Men i den mån lagtingets tjänstemän har nytta av att finnas i närheten av landskapets tjänstemän och tvärtom, så är några meters avstånd på Strandgatan men möjlighet till lunch i gemensam matsal (eller skall Självstyrelsegårdens cafeteria också renoveras?) bättre än alternativet.

Detta sagt under förutsättning att det inte är problem med luften. Det måste vara utrett innan flytten inleds, så det inte blir dubbla kostnader för den.

Det finns ytterligare en aspekt, men den gäller i stort sett bara för nostalgiker. Det var i stadshuset lagtinget sammanträdde fram tills Självstyrelsegården byggdes och kunde invigas 1978. De som var med då är inte med nu, men det kanske finns någon veteran kvar som vill bevittna händelsen.