DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>AVGJORT Frågan om vaccinering har inte bara orsakat en intensiv insändardebatt, den ledde även till ett rättsfall.

Vaccintvist prövat i hovrätten

Ålands tingsrätts domslut från i höstas står kvar gällande det uppmärksammade fallet i vilket två föräldrar var oense gällande vaccinering av deras barn.

Det har Åbo hovrätt beslutat.
Föräldrarna, som hade gemensam vårdnad om sitt barn, hade skilda meningar om huruvida barnet skulle vaccineras mot sjukdomar som polio och stelkramp.

Fadern ansåg att barnet skulle få de vaccin som ingår i det frivilliga nationella vaccinationsprogrammet, medan modern menade att vaccin inte är nödvändigt så länge barnet är friskt.

Tingsrätten beslutade i november att ge pappan rätt att ensam bestämma över barnets vaccinationer, ett beslut som mamman överklagade.

Fallet gick till Åbo hovrätt och efter prövning står nu klart att domslutet inte ändras, utan faderns ensamma bestämmanderätt fortsätter att gälla.

Fadern yrkade på att modern skulle ersätta hans rättegångskostnader i hovrätten, men yrkandet förkastades. Parterna står själva för sina respektive rättegångskostnader.