DELA
Foto: Annika Orre

Utvecklingskraft i näringslivet

En av styrkorna i åländskt näringsliv är det nära samspelet med samhällsinstitutionerna.

Det säger Leif Östling, ordförande för Svenskt näringsliv.
Leif Östling var en av föreläsarna på förra veckans konferens om agilt arbetssätt i Alandica. Agilt arbetssätt innebär att företag går från att vara en toppstyrd organisation till att arbeta processinriktat samtidigt som man tar vara på den kunskap och de erfarenheter som finns hos medarbetarna. När produktionen hittills har varit styrd av dem som producerar är det i stället kundernas behov som ska styra.

Ett vanligt arbetssätt inom många företag i dag, kan man tycka. Men enligt Leif Östling är det agila arbetssättet ännu bara i början.

– Det vi ser nu är ett trendbrott. Vi har spännande decennier framför oss. I sig är arbetssättet inte nytt, men det är däremot medvetenheten om att arbeta i den här riktningen, säger han.

Läs mer i papperstidningen och E-Nyan!