DELA
Foto: Jonas Edsvik
Finans- och näringsutskottet anser att behovet av ett nytt vårdinformationssystem vid ÅHS är akut, men man är inte nöjd med att man bara haft en aktör kvar i upphandlingen under dialog-tiden. Trots allt förordar utskottets majoritet att upphandlingen nu går vidare.

Utskottet säger ja till att gå vidare med VIS-upphandlingen – men inte utan kritik

Utskottet menar att helheten talar för att upphandlingen av vårdinformationssystemet ska gå vidare, men inte utan kritik och inte enhälligt.Obundnas ledamot Andreas Kanborg vill ha en ny upphandling.

ÅHS behov av ett nytt vårdinformationssystem är akut och en förutsättning för effektivering och utveckling. Dessutom behöver man säkra patientinformationen på ett bättre sätt än i dag.

Så långt är alla eniga i finans- och näringsutskottet, som nu är klar med sin behandling av budgetförslaget som ska möjliggöra att ÅHS upphandlar ett nytt vårdinformationssystem.

Utskottet ställer sig frågande till att man in upphandlingen enbart fört dialog med en part, man anser att det är ”affärsmässigt tveksamt”. Man ifrågasätter inte att det var juridiskt korrekt att utesluta alla övriga leverantörer i upphandlingen, men utskottet tycker att den juridiska bedömningen ”getts för stor vikt i förhållande till de affärsmässiga utmaningarna”. Utskottet ifrågasätter den delen av beslutsprocessen.

Utskottet uppmanar också ÅHS, Åda och landskapsregeringen att säkerställa att man får de resilienspengar från EU som man räknat in projektets budget.

För mycket konsulter

Utskottet kritiserar också att ÅHS har köpt in dyra juridiska och upphandlingstekniska konsulter under upphandlingsprocessen. Det här framkom även i den revisionsrapport av processen som Nya Åland skrev om tidigare, men som ännu inte är offentlig.

Utskottet skriver att landskapets resurser borde utnyttjas på ett optimalt sätt, så att den spetskompetens om upphandling som finns i dag i landskapet tas till vara. Därför vill man stärka samverkan mellan ÅHS och landskapet när det gäller optimering av upphandlingsresurser.

Paf-reservering

Utskottet påtalar också att den budgettekniska åtgärden som nu används, när man använder en Paf-reservering för att undvika avskrivningskostnader för investeringen, inte är förenligt med reglerna för det finanspolitiska ramverket, som just nu håller på och implementeras. Därför uppmanar utskottet landskapsregeringen att ge ett förslag på hur resten av de Paf-pengar som finns reserverade hos landskapet, och som är en del av likviditeten, ska hanteras.

Ob-reservation

Andreas Kanborg (Ob) reserverar sig mot betänkandet. Han kritiserar att man i upphandlingen enbart fört dialog med en part och anser att det inte är att säkerställa nödvändig konkurrens. Därför vill han avslå budgetförslaget. Han håller med om att ett nytt vårdinformationssystem otvivelaktigt behövs och föreslår att en ny upphandling görs i rask ordning på ett affärsmässigt sätt.

Betänkandet togs upp till kännedom i lagtinget i går onsdag och behandlingen, med debatt, och sannolikt omröstning, fortsätter på fredag. Då inleds plenum 9.30.

Kostnaderna

Investeringskostnaden för vårdinformationssystemet är 9,4 miljoner euro. Här ingår implementeringskostnader för leverantören, övriga implementeringskostnader, upphandlingsförberedelser och dialog. Avsikten är att Åland ska få 4,6 miljoner av EU:s resiliensmedel för investeringen. Kraven är att summan ska vara använd senast den 31 december 2025 och att 80 procent av den kommunala sektorn och de privata aktörerna ska ha tagit i bruk systemet.

Upphandlingstiden. Upphandlingen gäller för 10 år, med en option på 4 + 4 år.

Driftskostnaden per år är 4,2 miljoner euro. Här ingår licenser, systemdrift, underhåll och stöd, ökade personalkostnader för ÅHS och övriga systemkostnader. Dagens systems motsvarande kostnad är 0,4 miljoner euro per år. Till driftskostnaden ska även räknas avskrivningen för investeringen, men den påverkas av om man får EU:s resiliensmedel för investeringen. Avskrivningskostnaden är 0,9 miljoner euro per år, men om man får EU-pengar som täcker en del av investeringen sjunker avskrivningen till 0,5 miljoner euro per år. Den totala driftskostnaden per år blir 4,7 miljoner euro per år (eller 47 miljoner på 10 år) om man får EU-medel. Om man inte får EU-medel blir kostnaden 5,1 miljoner euro per år (eller 51 miljoner på 10 år).

Kommunernas del. Parallellt med den här upphandlingen för ÅHS gör Åda en skild upphandling av ett system för socialvård, som kommuner och kommunala organ ska kunna använda. Kostnaden för den delen är tillsvidare okänd enligt betänkandet.

Budgetförslaget. Projektet har tidigare fått både investeringspengar och en fullmakt för driftskostnaden. I budgetförslaget som lagtinget nu behandlar vill man ge projektet mer pengar (3,6 miljoner euro mer) för investeringen och en högre fullmakt för stigande driftskostnad, eftersom projektet blivit dyrare än tänkt. Fullmakten höjs till 3,8 miljoner euro per år för driften (som tillsammans med kostnaden för dagens system på 0,4 miljoner räcker till för att täcka driftskostnaden på 4,2 miljoner euro). För att täcka ökningen av driftskostnaden ska ÅHS spara 700 000 euro per år i drift åren 2026–2029 (totalt 2,8 miljoner euro i driftskostnader). Paf-reservering. För den del av investeringen som landskapet ska betala (4,8 miljoner) använder man Paf-medel som landskapet tidigare reserverat och som i dag är en del av landskapets likviditet. Det är en budgetteknisk åtgärd som innebär att landskapet betalar investeringens avskrivning genom att under de kommande tio åren minska på summan av Paf-medel som man reserverat för investeringen.