DELA

Lagtinget valde utskott

Lag- och kulturutskottet
Ordinarie ledamöter: Katrin Sjögren(Lib), Tony Asumaa (Lib), Petri Carlsson(MSÅ), Brage Eklund(ÅF), Harry Jansson(C), Tony Wikström(S), Bert Häggblom(Ob)
Ersättare: Torsten Sundblom(Lib), Mika Nordberg(MSÅ), Axel Jonsson(ÅF), Runar Karlsson(C), Göte Winé(S)

Finans- och näringsutskottet
Ordinarie ledamöter: John Holmberg (Lib), Ingrid Johansson (Lib), Tage Silander (MSÅ), Tage Eriksson (C), Göte Winé , Stephan Toivonen (ÅD), Lars Häggblom (Ob).
Ersättare: Mats Perämaa (Lib), Mika Nordberg , Brage Eklund, Roger Höglund (C), Sara Kemetter (S).

Social- och miljöutskottet
Ordinarie ledamöter: Torsten Sundblom, Mats Perämaa, Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Mikael Lindholm (C), Nina Fellman (S), Igge Holmberg (S), Fredrik Fredlund (Ob).
Ersättare: John Holmberg, Mika Nordberg, Runar Karlsson, Axel Jonsson, Lars Häggblom.

Justeringsutskottet
Ordinarie ledamöter: Torsten Sundblom, Tage Eriksson, Igge Holmberg.
Ersättare: Lars Häggblom, Brage Eklund.

Kanslikommissionen
Ordinarie ledamöter: Nina Fellman, Lars Häggblom.
Ersättare: Sara Kemetter, Bert Häggblom.

Självstyrelsepolitiska nämnden
Ordinarie ledamöter: Viveka Eriksson (Lib), Axel Jonsson, Roger Höglund, Sara Kemetter, Bert Häggblom.
Ersättare: Ingrid Johansson, Mika Nordberg, Brage Eklund, Harry Jansson, Nina Fellman.

Representanter för Nordiska rådet
Ordinarie ledamöter: Katrin Sjögren, Britt Lundberg (C).
Ersättare: Axel Jonsson, Tony Wikström.