DELA
Foto: Joakim Holmström
Finans- och näringsutskottet tycker regeringen borde hitta en metod för att förankra stora investeringar, exempelvis i skärgårdstrafiken, brett i lagtinget. På bilden Töftöfärjan som regeringen vill elektrifiera för totalt 1 miljon euro. I förslaget till ändringsbudget finns en halv miljon för ändamålet.

Utskott vill ha bred förankring om stora beslut

Finans- och näringsutskottet uppmanar landskapsregeringen att hitta en metod för parlamentarisk förankring för att nå kvalificerad majoritet i beslut om stora investeringar eller avgörande vägval. Det står i utskottets betänkande om ändringsbudgeten.