DELA
Foto: Erkki Santamala

Utskott vill förkasta medborgarinitiativ

Lag- och kulturutskottet vill förkasta medborgarinitiativet ”lika inför lagen”. Motiveringen att innehållet i förslaget redan ingår i den nya lagen om anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen.
Torbjörn Eliasson (C) ville ha en mera detaljerad förklaring om varför initiativet förkastas av lag- och kulturutskottets ordförande Katrin Sjögren (Lib).

– Läser man medborgarinitiativet kan man se att vi uppfyller det till punkt och pricka. Vi har behandlat medborgarinitiativet med respekt, sade Sjögren och hänvisade till att ny lagstiftning är på väg och behandlades samtidigt som medborgarinitiativet.

Enligt det nya förslaget ska det nya bidraget ledamoten får beror på hur länge ledamoten suttit i lagtinget eller landskapsregeringen och om ledamoten får pension får andra organisationer. Ersättningen kan också sjunka när förvärvsinkomster och kapitalinkomster vägs in.

Enligt Sjögren har man försökt låsa alla vägar för missbruk.

Möjligheten till tidigarelagd ålderspension försvinner och gränsen för ålderspension ska vara 65 år.

Förslaget i medborgarinitiativet var att tidigare ålderspension ska ersättas med ett anpassningsbidrag. Bidraget skulle tidsbegränsas och man skulle ta hänsyn till samtliga inkomster.