DELA

Utskott ska granska Åda

Lagtingets finans- och näringsutskott kommer i vår att följa upp verksamheten vid och kostnaderna för Åda och landskapets fastighetsverk.

Det skriver utskottet i sitt betänkande om landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016.

Utskottet godkänner budgeten utan ändringar men konstaterar att det finns ett behov av att under våren granska de två de landskapsägda bolagen.(tt-s)