DELA
Foto: Erkki Santamala

Utrotning av fisksjukdom kraftigt försenad

Utrotningsprogrammet för fisksjukdomen VHS är kraftigt försenat på Åland.

Tre fiskodlingar på Föglö har ännu inte sanerats.
EU-kommisionen har tidigare godkänt ett program för att utrota fisksjukdomen VHS på Åland. Enligt utrotningsprogrammet skulle utrotningen ske under år 2015-2016. Alla fiskodligar på Åland är sanerade förutom tre fiskodlingar på Föglö, därmed är utrotningsprogrammet kraftigt försenat. Totalt finns 32 fiskodlingar på Åland.

Enligt landskapsveterinär Mohammad Jaber Alipour, som tillträdde i april 2017, beror förseningen på praktiska hinder och att man inte haft en landskapsveterinär i tjänst.

Enligt ett beslut från Landskapsregeringen ska de tre fiskodlingarna på Föglö saneras senast den 30 september 2019. Efter saneringen ska man tillämpa ett driftuppehåll på minst sex veckor.

– Vi har inga positiva provresultat från fiskodlingarna på Föglö. Men EU kräver att en sanering genomförs och att odlingen töms under sex veckor för att förklara oss fria från sjukdomen, säger Jaber Alipour.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!