DELA
Foto: Stefan Öhberg

Utredning inleds om Storby logi

Landskapsregeringen ska starta en utredning om verksamheten i Storby logi i Eckerö med fokus på näringsrätten. Det beskedet gavs i går efter Nya Ålands artikel.
Aktiebolaget Kombo Åland och dess styrelseordförande och vd har återupptagit uthyrningsverksamheten i Storby logi trots att den tidigare beviljade tillfälliga näringsrätten gick ut den sista september. Någon ny ansökan har inte lämnats in, berättade Nya Åland i går.

Så får det inte vara, konstaterar Mikael Juresta, jurist på landskapets rättsserviceenhet.

– Först ska vi utreda om näringsidkaren har eller har haft näringsrätt. Den springande punkten är om han bedriver näringsverksamheten i bolagsform eller som enskild näringsidkare. Det framgick i artikeln att bolaget är belånat men att näringsidkaren delvis också borgat själv för banklånet, säger Mikael Juresta.

Bolag behöver alltid näringsrätt, konstaterar han.

Läs mer i Nya Åland!