DELA
Foto: Stefan Öhberg

Utbetalning för Pommerns däck

Bytet av Pommerns däck har under 2016 kostat totalt 35 455,27 euro. Det framgår ur den redovisning som Mariehamns stad har skickat till landskapsregeringen.

Landskapet står enligt överenskommelse för 80 procent av kostnaderna för alla större reparationsarbeten som utförs på museifartyget fram till 2020. Det finns cirka 194 000 euro reserverat i budgeten för det här ändamålet.