DELA

Uranfiltret gjorde susen

Dricksvattnet i Eckerö Storby är i dag så gott som fritt från uran.

Halten har sjunkit dramatiskt tack vare det filter som installerades förra månaden.
Det var i oktober i fjol som problemet uppdagades. Dricksvattnet innehöll då höga halter av uran – mer än dubbelt så mycket som gränsvärdet tillät – och de cirka 60 vattenabonnenterna fick informationsbrev hemskickade.

ÅMHM krävde att ett filter skulle installeras i vattenverket och gav Storby vatten tid till slutet av februari att åtgärda problemet.

När Eckerölinjens färja sattes i trafik efter vinterns dockning hämtades filtret i Sverige. Efter installationen togs nytt prov som alltså visade att det är i det närmaste fritt från uran. Halten hade sjunkit från 72-73 mikrogram per liter vatten till 0,24 tack vare filtret. Gränsvärdet går vid 30 mikrogram per liter.

Filtret och installationen bekostas av vattenabonnenterna.