DELA
Foto: Erkki Santamala

Uppskjuten dividendutdelning föreslås för ÅAB

Ålandsbanken styrelse föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp, det meddelar bolaget i ett börsmeddelande idag, onsdag.

 

”Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den rekommendation som Europeiska centralbanken (ECB) med anledning av detta utfärdade den 27 mars 2020 och som Finansinspektionen i Finland den 28 mars kompletterade för banker av mindre storlek, föreslår Ålandsbankens styrelse att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp och ändrar därmed sitt utdelningsförslag till den ordinarie bolagsstämman som hålles den 2 april 2020.”

Myndigheterna anser att det är viktigt att bankerna bevarar kapital för att bibehålla sin kapacitet att stötta ekonomin i ett läge med förhöjd osäkerhet till följd av coronakrisen.

Enligt tidigare plan skulle 15,6 miljoner euro delas ut i dividend.

 Enligt börsmeddelandet föreslår styrelsen nu att bolagsstämman ger styrelsen rätt att besluta om utdelning av högst 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Det skulle gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2021.


”Styrelsen avser att följa den rekommendation som utfärdats av ECB och Finansinspektionen och avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020.”

Enligt börsmeddelandet kommer eventuella beslut om utdelning meddelas separat.