DELA
Foto: Johan Wahlgren, landstinget Uppsala

Uppsalasjukhus med i kampen för AT-läkarna

Ompröva er tolkning av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv!

Den uppmaningen ger landstinget i Uppsala till Socialstyrelsen.
Det är inte bara från åländsk sida som man oroar sig över svenska Socialstyrelsens beslut att förkorta de så kallade AT-läkarnas tjänstgöring på Åland. Nu ryter man till också i Sverige.

– Akademiska sjukhuset i Uppsala ansvarar ju för den åländska AT-utbildningen. Vi är väldigt nöjda med systemet och vill ha det kvar, säger Daniel Pettersson, stabschef för Socialdemokraterna på landstinget i Uppsala.

Landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) kräver nu i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell att Socialstyrelsen omprövar sitt tidigare beslut.

– Sedan lång tid finns ett samarbete mellan Akademiska Sjukhuset i Uppsala och sjukvården på Åland gällande AT-tjänstgöring. Detta samarbete har fungerat väl och inneburit stora fördelar för båda parter. De AT-läkare som har gjort sin tjänstgöring på Åland har varit mycket nöjda med de arbetsuppgifter och den utbildning de har fått och ålänningarna har upplevt det som en förbättring av den lokala sjukvården, skriver Wennberg.

Socialstyrelsens tolkning av det nya EU-direktivet får inte godkänt.

– Denna tolkning har gjorts trots att direktivet de facto stipulerar en liberalisering av möjligheten till tjänstgöring i annat EU-land.

Som Nya Åland tidigare har berättat har man från flera håll försökt få Socialstyrelsen att ändra sitt beslut. Minister Camilla Gunell (S) informerade under statsministermötet på Åland Stefan Löfvén (S) om problemet, minister Wille Valve (MSÅ) har kontaktat sin kollega i Sveriges regering, sjukvårdsminister Gabriel Wikström och EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP) har agerat i Bryssel.