DELA
Foto: Ida Jansson<07_Bildrubrik>SIMKUNSKAPER Finland leder den nordiska statistiken i drunkningolyckor. En del av problemet är att finländare inte kan simma ordentligt.

Uppdatera dina simkunskaper i sommar

Finland har rekord i drunkningsolyckor i Norden. Ett rekord vi gärna kunde undvara. Lösningen är bland annat att öka och upprätthålla simkunskaperna.
Folkhälsan i Finland firar 95 år i år och kom i dagarna ut med sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse för 2015. Det går bra för koncernen, som består av många olika delar som sträcker sig ner på lokalnivå till våra åländska lokalföreningar.

En viktig del av Folkhälsans lokalföreningars verksamhet är simundervisningen. Varje sommar fylls stränderna med Folkhälsans simkurser där barn och ungdomar förkovrar sig i simning. Vintertid finns möjlighet att simma i bassäng.

Men det är faktiskt ingen annan som håller simkurser i havet på Åland med samma regelbundenhet som Folkhälsan. Folkhälsans simskolor hålls i ur och skur. Det är bara att ta på sig regnrocken och sitta under ett regnskydd mellan simturerna om man råkar ha oturen med sommarvädret just under sin kursvecka. Man tränar livräddning och djupdykning i grumligt vatten både med kläder och endast med baddräkt. Man provar på att simma i tidvis isande kallt vatten.

Betydelsen av att kunna simma i havs-eller sjövatten kan inte överskattas på Åland. Skillnaden mellan att simma 200 meter i bassängens klara, stilla vatten och havets grumliga, vågiga vatten är stor och går nästan inte att jämföra. Kort sagt ställer havet simmaren inför helt andra utmaningar än en klorerad bassäng.

Genom sommarsimskolorna får barnen och ungdomarna känna på hur kallt det kan vara i vattnet, hur svårt det kan vara att se till bottnen även om djupet inte är stort och hur vågor ökar på ansträngningen att ta sig fram i vattnet. På Åland har varje kommun en egen lokalförening inom Folkhälsan och de flesta lokalföreningar håller åtminstone en sommarsimskola.

Det här ämnet är högst aktuellt eftersom Finland har den tvivelaktiga äran att leda drunkningsstatistiken i Norden. 150 – 200 personer drunknar i Finland varje år och hittills i år har 26 personer mist livet genom drunkning. Då har vi inte nått till sommaren som är högsäsong för vattenvistelse och midsommarhelgens toppnoteringar.

Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund går ut med en uppmaning till finländarna att testa och utveckla sitt eget simmande. En orsak till drunkningsolyckorna är, enligt förbundet, att finländarna har dåliga simkunskaper eller helt enkelt har en för hög tilltro till sina simkunskaper. En tredjedel av finländarna kan inte simma ordentligt. Den nordiska definitionen på simkunskap är att man ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. Det kan tilläggas att den kunskapen ska gå att använda också i havet och inte bara i bassäng. Under sommarsimskolan finns alltid ett moment som heter klädsim. Det är bra att vara förberedd på hur det känns att hamna i vattnet med kläderna på, även i sommartempererat vatten.

Om man tänker röra sig på hav och sjö i sommar är det alltså skäl att se över simkunskapen så att man inte blir en del av den förödande statistiken. Bästa sättet att försöka undvika en tragisk olycka är, förutom förstås att hålla sig nykter till sjöss, är att inte drabbas av panik och att vara förberedd. Och att kunna simma.