DELA
Foto: Malin Svegemo

Uppåt för Ålandsbanken

Ålandsbanken rörelseresultat ökade under 2018 jämfört med 2017.

”Vi förbättrar rörelseresultatet för året med 11 procent till 29,0 miljoner euro, trots aktie-och ränte-marknadernas negativa avslutning på året. Styrelsen föreslår en höjd dividend om 0,70 euro per aktie (0,65)”, skriver bankens vd Peter Wiklöf i en bokslutskommuniké. 

Räntenettot minskade med 2 procent till 54,5 miljoner euro och provisionsnettot ökade med 2 procent till 50,6 miljoner euro.

”Nettoinflödet av aktivt förvaltat kapital var starkt inom vårt Private Banking-segment med tyngdpunkten i Sverige, 397 miljoner euro, vilket jag är mycket tillfreds med”, skriver Wiklöf.

Rörelseresultatet för 2019 förväntas bli i nivå med 2018, uppger banken.