DELA
Foto: Stefan Öhberg

Upp till Åland att diskutera medborgarplikt

– Det är en fråga för Åland, säger Mats Löfström, om Elisabeth Rehns förslag att en medborgarplikt borde inkludera även ålänningar.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har noterat Elisabeth Rehns uttalande på Finlandsarenan i Björneborg och i Yle-intervjun om att även ålänningarna borde göra medborgarplikt. Det är inte rikets ensak, anser Löfström.

– Det är ju inte en fråga för riket, utan snarare en åländsk fråga eftersom det rör självstyrelselagen och så ska det förbli.

Han betonar däremot att Rehn inte är en formell företrädare, utan att det är hennes privata tankar som hon har framfört på Finlandsarenan. Men ska diskussionen om medborgarplikt tas ska den tas med Åland.

– Att göra sådana ensidiga uttalanden utan att diskutera med Åland gynnar inte diskussionen. Frågan ska diskuteras på Åland och med Åland. Det systemet vi har i dag kan inte ändras utan lagtingets samtycke, säger Löfström.

Rehn säger att det inte har något med demilitariseringen att göra, vad säger du?

– Jag tycker att dagens system har med demilitariseringen att göra och också med självstyrelselagen att göra.

En medborgarplikt på Åland kunde fokusera på krissituationer.

– Jag tror att det är sunt att diskutera hur krishantering ser ut också i det åländska samhället. Händer det en naturkatastrof på Åland är det bra att ha kunskaper i livräddning. Vi är duktiga på humanitära uppgifter på Åland, många är aktiva i Frivilliga brandkåren och Röda korset och lär sig om livräddning.

Löfström upplever ändå att det inte är lika många som är med i frivilliga organisationer längre och tror att en diskussion om humanitära uppgifter kunde vara gynnsam.

Läs mer i fredagens Nya Åland!