DELA
Foto: Amanda NäsmanLÄRORIKT Från vänster Aresh Ghaznavi, handledare Danielle Lindholm och Nathalie Häggqvist. De hoppas på många sökande till jobbet i år.

Unikt sommarjobb öppnar nya möjligheter

Unga som sprider budskapet om barns rättigheter genom lekar och filmer.

Rädda Barnen söker Barnkonventionspiloter till sommaren, ett sommarjobb med lek och allmänbildning.
2014 öppnade Rädda Barnen upp möjligheten för ungdomar att jobba för barns rättigheter som en Barnkonventionspilot. Jobbet är ett sommarjobb för 15- till 17-åringar som pågår i juni och juli. Nathalie Häggqvist var en av dem som sommarjobbade premiäråret 2014.

– Vi ordnade olika aktiviteter för barn. Vi försökte på samma gång baka in Barnkonventionen och på ett praktiskt sätt få ut budskapet om barns rättigheter, säger Nathalie Häggqvist.

– Ja, vi ordnar aktiviteter och jobbar med bilder och film så att man får med perspektivet att det är unga som skapar informationsmaterial om sina egna rättigheter för andra ungdomar men också vuxna att ta del av. Men ert jobb skilde sig lite från den första patrullen, säger Danielle Lindholm som är handledare för ungdomarna och tittar på Aresh Ghaznavi.

– Vi gick också till daghem och ordnade olika lekar men vi hjälpte även till på Matbanken ganska mycket, berättar Aresh Ghaznavi som sommarjobbade år 2015.

I sommar ska de ha sex stycken piloter. Innan 14 februari ska intresserade skicka in sitt cv eller personliga brev till danielle@raddabarnen.ax.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!

Amanda Näsman (prao)