DELA
Foto: Ida K Jansson

Unik stadsmiljö får ny plan

Stadsdelen Sveden i Mariehamn är Ålands minne av de stora arkitektoniska världstrenderna på 1930-talet.

Nu vill stadsarkitektkansliet försöka bevara områdets värden och atmosfär genom varsam förtätning.
Stadsdelen Sveden ligger söder om Skillnadsgatan mellan Parkgatan, Östernäsvägen, Ringvägens tomter, Västra Ytternäsvägen, Ålandsvägen och gång- och cykelvägen mot Lotsberget. Området är 16 hektar stort och består av 118 tomter.

Sveden planerades 1938 av den kända finländska arkitekten Bertel Jung som samarbetade bland annat med Lars Sonck och Eliel Saarinen och som signerat planer både för Helsingfors och Åbo.

På 1930-talet hade den amerikanska drömmen om trädgårdsstäder spridit sig i världen och det influerade Jung till att skapa det Sveden vi ser i dag. Museibyrån, som har gett ett utlåtande över området, beskriver Jungs stadsplan som en brygga mellan Ålands småskaliga stadsutveckling och de stora världstrenderna.

Både museibyrån och stadsarkitektkansliet är överens om att området har ett stort kulturhistoriskt värde och en säregen idyllisk atmosfär på grund av bland annat de stora tomterna och väl tilltagna trädgårdarna.

Nu pågår ett generationsskifte i området och det finns ett ökande intresse av att exploatera tomterna.

Den nu gällande stadsplanen är från 1970-talet då äldre arkitektur och kulturhistoriska miljöer värderades lågt. Skulle all byggrätt utnyttjas skulle det Sveden vi känner i dag försvinna och stadsarkitektkansliet vill därför ta fram en helt ny plan där området exploateras mer försiktigt och kontrollerat.

Utgångspunkten presenteras i form av utredningen ”En varsam förtätning av området Sveden” (Kan läsas på stadens hemsida) och det första steget, om stadsutvecklingsnämnden säger ja, blir att kalla samtliga markägare till ett samråd.

Nämnden har möte i kväll. Blir det grönt ljus ordnas samrådsmötet senare i höst.