DELA
Foto: Madelen HolmströmSÄGER INTE NEJ Under mötet framlades två förslag varom styrelsen röstade. Inget av de två förslagen säger nej till KST. Däremot lyfter det vinnande förslaget mer kraftfullt på flera problemområden som laglighetsaspekter, personalfrågor och framtida kostnader för Jomala, skriver insändarskribenterna.

Unik plan för hela Jomala

Arkeologi, värdefull natur, kulturmiljöer.

Jomala har kartlagt kommunen.
Den fastighetsägare i Jomala som till exempel vill bygga något kan nu lätt kolla hur kommunen ser på utvecklingen i det berörda området. I en helt ny kommunöversikt framgår vilka miljöer man vill skydda och vilka man kan exploatera.

Översikten skall också kunna fungera som information till nya invånare och som vägledning för beslut som skall fattas i plan- och byggfrågor.

Kommunens samtliga planerade områden, skyddsområden och kulturmiljöer i dag listas men också sådant som man bör göra eller värna om i framtiden. Det är detaljerade listor som till och med tar upp enskilda byggnader, fridlysta växter och gamla stenmurar.

Inom planering är det Kungsö i Gottby och Överby som kommunen nu borde titta närmare på. I översikten konstaterar man att ny bebyggelse breder ut sig i de här byarna utan några riktlinjer. Man varnar för att det kan skapa både osund konkurrens och konflikter.

Bland de många naturområden som borde skyddas finns bland annat hela den södra och västra ytterskärgården och Röda kon i Lumparn.

Vad kulturmiljöerna beträffar lyfts både betesmarker och bebyggelse fram.

Läs mer i papperstidningen!