DELA
Foto: Sofia Öhberg

Ungmoderat nomineras till ordförandeposten

När ingen av moderpartiets politiker anmält intresse för partiordförandeposten valde ungdomsförbundet att lansera sin egen kandidat under gårdagen.
Det är inte bara de etablerade politikerna som är aktuella i Moderat samlings ordförandeval.

Partiets ungdomsorganisation meddelar i ett pressmeddelande att de gemensamt valt Marcus Clausen till kandidat.

– Först och främst vill jag förbättra partiets profil. Moderat Samling säger sig vara ett borgerligt parti. Min uppfattning just nu är att vi är ett väldigt osynligt parti allt för nära mittlinjen på den ideologiska kartan. Politiken behöver tydliggöras och synliggöras bättre. Bland annat vill jag arbeta för ökad självstyrelse genom att arbeta för egen beskattningsrätt.

Vi måste ha ett välmående näringsliv genom attraktiv och konkurrenskraftig lagstiftning.

Partiet måste få ett stärkt varumärke som signalerar tydlighet, ansvarstagande och målmedvetenhet, säger han i pressmeddelandet.

Förbundet beskriver Clausen som en av de tongivande profilerna inom förbundet. Han är också med i moderpartiets partistyrelse.

Han utgör en ny generations politiker och står för den nytändning partiet är i behov av. Clausen är den första som officiellt går ut med att han ställer sig till förfogande för partiledaruppdraget. Att inga andra kandidater tydligt har meddelat att de är intresserade av posten oroar förbundet.

– Vi ser alarmerande tecken att man inte kan komma till skott med att ta fram kandidater.

Varpå det i allra högsta är grad är vårt ansvar som ungdomsförbund att aktivt arbeta för att vända den trenden. Som ett av de största partierna i lagtinget förväntar vi oss flera kandidater inför valet, skriver förbundet. (al)