DELA
Foto: Susanna Skogberg

Ungdomars miljörörelse fick pris

Ungdomarnas miljörörelse på Åland får årets miljöpris, som delas ut av Ålands Natur och Miljö.