DELA
Foto: PRIVAT

Unga skejtare får snart park

I höst byggs skejtparken i Mariehamn.

Första steget blir tre betongramper.
Efter flera års diskussioner ska en skejtpark i staden nu bli verklighet. Parken anläggs öster om stadsbiblioteket i det område av Miramarparken som ligger i hörnet Österleden - Nygatan.

De skejtparksförslag som man från stadens sida tidigare skissat på har kostat cirka 300 000 euro att förverkliga. Dagens budget ligger på en annan nivå, 90 000 euro från Mariehamn och 30 000 i landskapsbidrag.

Det innebär att staden i det här skedet satsar på tre stora betongramper och lämnar en utveckling av parken dels till framtiden och dels till skejtföreningen Sk8 som själva letar finansiärer och samlar in pengar till mindre anordningar.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlund bjöd i februari in Sk8 till ett stormöte för att få veta vad ungdomarna själva vill ha. Samarbetet har fortsatt sedan dess och föreningen har varit med och tyckt till om parkplanen.

Inom området finns arkitekt Simon Häggbloms konstinstallation Vindöga och Häggblom har därför också hörts i planeringsarbetet.

Betongramperna har redan upphandlats, summan blir officiell då beslutet vinner laga kraft den första september. Bygget startar efter det och beräknas vara klart inom ett par månader.