DELA
Foto: Erkki Santamala

Unga provköper tobak i nytt projekt

Unga ska provköpa tobak – på myndighernas begäran.
I ett gemensamt projekt för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Fältarna och gymnasiestuderande i samarbete med föreningen Fri från Narkotika ska följas upp hur den lagstadgade åldersgränsen vid tobaksköp efterlevs.

Vid ett liknande projekt 2016 framkom att det i många fall inte kontrolleras ålder på unga personer vid tobaksförsäljning. Inget av de utvalda försäljningsställena kontrollerade den unga kundens ålder vid tre provköpstillfällen.

Ett försäljningsställe sålde tobak utan att kontrollera legitimation vid samtliga tre tillfällen. Provköpsprojektet omfattade försäljningsställen inom kategorin servicestation, kiosk och mindre butik.

Under 2018 utvidgas projektet till att omfatta även andra försäljningsställen. Resultatet offentliggörs under året.