DELA
Foto: Carin Karlsson

Unga med siktet inställt på förändring

Under fem dagar har 40 ungdomar från Finland, Norge och Sverige nätverkat, umgåtts och fördjupat sig i jämlikhets- och hållbarhetsfrågor. Lägret, som finansieras av nordiska ministerrådet, ska inspirera till ett större politiskt engagemang bland unga och stärka samarbetet mellan de nordiska gröna partierna. – Jag hoppas att alla deltagarna inspireras att lära sig mer, vi har bara skrapat på ytan, säger Konsta Lindi, styrelsemedlen i De Gröna Unga.

Konsta Lindi (De Gröna Unga), Max Bonnier Eklund (Grön Ungdom), Kimi Nie-Nilsen (Grønn Ungdom) och Anna Johansson (Ålands feministparaply) är några av de 40 ungdomar som under veckan har fått möjlighet att utveckla sina kunskaper inom jämlikhets- och hållbarhetsfrågor.

Kimi Nie-Nielsen, styrelsesuppleant i Grønn Ungdom Troms og Finnmark, poängterar att namnet på lägret väl summerar vad det handlar om.

– En stor del av det går ut på att lära sig mer om feminism, om jämlikhetsmålen och hur vi ska kunna nå dem.

Stärkt samarbete

Konsta Lindi berättar att man bland annat fokuserat på vilka verktyg som kan utnyttjas för att förverkliga jämlikhetsmålen, både i relation till jämställdhet mellan kvinnor och män och i ett klassperspektiv.

– Johanna Sumuvuori, statssekreterare till utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna), berättade till exempel under sitt föredrag om hur man genom diplomati och internationella fondmedel kan främja utbildning och entreprenörsskap för kvinnor, vilket jag tyckte verkade väldigt intressant och effektivt.

– Ett av målen har varit att stärka det internationella samarbetet mellan partiernas ungdomsorganisationer genom att nätverka och lära av varandra, säger Max Bonnier Eklund som är vice sammankallare för internationella utskottet i Grön Ungdom.

För att undvika språkbarriärer kommunicerar alla på engelska under lägrets fem dagar.

– Jag håller med Max, under lägret kan man hitta likasinnade och få nya kontakter. Sedan har jag också fått öva mycket språket, säger Anna Johansson som är styrelsemedlem i Ålands feministparaply.

Inkluderar alla

Majoriteten av deltagarna tillhör något av Finlands, Sveriges eller Norges så kallade gröna partier, men alla kan ansöka om en plats.

– Det är inte bara egna partimedlemmar, utan också externa engagerade sympatisörer, säger Simon Holmström (HI) som arrangerade det första lägret i sitt slag i fjol.

Enligt Holmström får man in fler ansökningar än vad det finns platser och han hoppas att det blir ett årligt evenemang på Åland.

– Vår avsikt med det var att förstärka det nordiska ungdomsengagemanget för politiken och att det skulle vara ett läger just på Åland. Det kommer sannolikt att fortsätta arrangeras här, så länge det finns finansiering.

Formatet är optimalt för att främja det politiska intresset hos unga, menar han.

– Lägerverksamhet innebär en fantastisk möjlighet att nätverka och fördjupa sitt intresse. Det är också vårt ansvar som etablerade partier att tillhandahålla sådana plattformar.

Feminist change makers summercamp

Program

Öppnande.10 augusti:

Introduktion: Vad är feminism?

Johanna Sumuvuori, statssekreterare till Pekka Haavisto: How to explain gender diversity to someone who doesn’t understand it at all.

MEP för Sverige (Miljöpartiet) Jakob Dalunde: Green deal & Just Transition.11 augusti:

Internationell coordinator Rufus Panelius & målansvarig Dan Sundqvist: What is bärkraft.ax and how it promotes sustainability and equality?

Ordförande Nina Fellman: Feministparaplyet of Åland.

Utvecklingsminister Alfons Röblom och vicetalman Katrin Sjögren: Excursion to the Parliament.12 augusti:

Norska författaren och debattören Lisa Esohel Knudsen: Workshop on anti-racism.

Jämställdhetssakkunnig på finska ungdomsrådet Allianssi Touko Niinimäki: Boys and men as a part of gender equality work.13 augusti:

Avslutning.