DELA
Foto: Fredrik TörnroosFÄLLANDE DOM. Den åtalades förklaring till att hans vapen inte var inlåsta räckte inte för tingsrätten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Böter för vapen i garderoben

Ålands tingsrätt har dömt en 19-årig man för skjutvapenförseelse och brott mot bestämmelserna om explosiva varor.
Straffet är 25 dagsböter på totalt 150 euro.

Nittonåringen hade förvarat ett kombinationsvapen och ett hagelgevär och patroner av olika slag i en olåst garderob i hallen i sin bostad.

Mannen hävdade att han vanligtvis förvararvapnen i ett vapenskåp hos sin far men han hade inte hunnit föra dem dit eftersom han kommit hem från en jaktresa två dygn innan vapnen påträffades.

Han uppgav också att bostaden varit låst under hela den tid då vapnen förvarades där och att han hade hållit dem under uppsikt hela tiden.

Tingsrätten konstaterade att vapenförvaring i låst bostad inte uppfyller kravet på att vapen ska förvaras inlåsta.

Läs mer i måndagens Nya Åland. (as)