DELA

Ung bonde tar över på Jomala gård

Jomalabon Fredrik Söderlund, 25, tar över de två lösdriftsgårdarna och spannmålstorken vid den tidigare naturbruksskolan på Jomala gård. Köpesumman är 82 500 euro för torken och 152 500 euro för ladugårdarna.

I avtalet med landskapsregeringen ingår att han arrenderar 7,37 hektar betesmark. Arrendet gäller till 2019 med rätt till förlängning i femårsperioder.

Avtalet undertecknades på tisdagen. (pd)