DELA
Foto: Karin Erlandsson<07_Bildrubrik>FÅR VÄGG Brändöhallen får en klättervägg och ett nytt golv i gymmet i år.

Underskott i Brändöbudget

Brändöbudgeten för 2016 landar på ett underskott på drygt 200 000 euro.
Vid årsskiftet fanns det 370 000 euro i Brändös kassa. Kommunen klarar några bokslut med mindre underskott.

Skatteinkomsterna sjunker en aning nästa år, med 40 000 till 1,46 miljoner. Kommunstyrelsen föreslog på hösten att inkomstskatten skulle höjas från 16,75 till 17,25 procent. Men det fick ingen majoritet i fullmäktige.

– Erfarenheten har visat att bokslutet ofta blir bättre än vad prognoserna för året ser ut, sade fullmäktigeordföranden Jonny Karlström då.

Verksamhetskostnaderna blir 2,9 miljoner. Drygt 1,6 miljoner är personalkostnader.

I årets utgifter ingår ett engångsbidrag på drygt 81 000 euro till Lappo vatten & miljö för byggande av avloppsnät.

Investeringarna uppgår till 330 000 euro. Äldreboendet Solkullas gamla del byggs om och renoveras för 150 000 euro. Brändöhallen får en klättervägg för 15 000 euro. Lika mycket satsas på ett nytt golv till gymet på hallens andra våning.

Kommunen viker 150 000 euro för aktieköp i fastighetsbolag som bygger hyresbostäder i kommunen.