DELA
Foto: Stefan Öhberg

Underhåll på trafikljusen Storagatan-Ålandsvägen

Mariehamns stad flaggar för trafikstörningar i korsningen Storagatan-Ålandsvägen den närmaste tiden, på grund av arbeten med att byta ut trafikljusen.
Arbetena påbörjas det här veckoslutet och pågår vecka 37-40. Samhällstekniska avdelningen varnar för att framkomligheten i korsningen kan vara begränsad under den tiden. Periodvis dirigeras trafiken om till andra gator.

– Trafikanterna ombedes att köra försiktigt och gärna välja andra färdvägar under ombyggnadstiden, skriver samhällstekniska avdelningen.

Trafikljusen är under ombyggnadstiden antingen ställda på ”gul blink” eller helt släckta, så trafikanter uppmanas observera trafikskyltningen i korsningen.

Arbetsmomenten är följande:

Lördag eftermiddag/kväll och söndag (5-6.9): gatuarbeten i form av asfaltfräsning.

Från vecka 37: arbete med kablage för trafiksignalerna och visst gatuarbete.

Planen är att ta i bruk de nya trafikljussignalerna vecka 40, vid månadsskiftet.