DELA
Foto: Sjöbevakningen

Tyngdpunkten flyttas till skadebekämpning

Sjöbevakningen rapporterar på sin Facebooksida om senaste nytt gällande Amorellas grundstötning:
25 besättningsmedlemmar är evakuerade, ombord är ännu 49. Räddningspersonal ca 10. Tyngdpunkten håller på att flyttas till skadebekämpning.

Sjöräddningsberedskap upprätthålls. Bevakningsfartygen Uisko och Tursas är på plats. Skadebekämpningutrustning transporteras till platsen.