DELA
Foto: Annika Orre

Tvist om växellåda nobbas av hovrätten

Ett åländskt företag anhöll om att få sin skadeståndsansökan omprövad i hovrätten, men fick avslag.

Företaget hade sökt skadestånd av ett finskt företag då de ansåg att företaget hade åsamkat dem ekonomisk skada genom att bryta mot ett avtal om reparationen av en växellåda.

Tingsrätten fann dock att det var det åländska bolaget som bröt mot avtalet då de inte betalade förskottsbetalningen.

Tingsrätten beslöt att det åländska bolaget skulle betala 7 500 euro till det finska företaget för tidspillan och resekostnader.

Hovrätten anser att det inte finns några skäl att ändra tingsrättens domslut. (fb)