DELA

Tvist om parhus ställdes in – igen

Tvisten om köpet av sex parhuslägenheter i Jomala Kalmarnäs skulle avhandlas under fyra dagar i tingsrätten.

Men på grund av sjukintyg har processen skjutits upp på obestämd tid.
Flera år har nu gått sedan sex lägenheter i tre parhus såldes till tolv personer. Försäljningen skedde under byggtiden och projektet har nästan ända från början dragits med problem. Bygglov beviljades redan i maj 2012. Paret som har sålt lägenheterna och låtit bygga husen och lägenhetsköparna är ömsom kärande och ömsom svarande i målet. Köparna har framfört kritik på många punkter – bland annat står de formellt sett inte som ägare till lägenheterna utan bostadsbolaget kontrolleras fortfarande av säljarna – och säljaren har anklagat dem för olovligt intrång och annat under byggtiden.

Under de fyra dagarna skulle köpare och säljare ta ställning till yrkandena om att lägenhetsköpen ska hävas. Men i torsdags ställdes förhandlingen in i sista stund på grund av sjukdom. Sjukintyg lämnades in följande dag och därför ställdes också resten av rättegången in på obestämd tid.