DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>GÄLLANDE AVTAL Både Ålands tingsrätt och Åbo hovrätt kom fram till samma dom i en lönetvist. Arbetstagaren hade utfört många olika sysslor för arbetsgivaren. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Tvist om lön i hovrätten

Åbo hovrätt bekräftar Ålands tingsrätts beslut i en tvist om löner.

Det handlar om ett arbetsavtal som enligt arbetstagaren var ett avtal, men enligt arbetsgivaren inte var det.
En man som jobbat för ett företag på Åland vill ha ut lön för sitt utförda arbete. Enligt mannen ingick han och företaget ett arbetsavtal i oktober 2010 där mannen skulle arbeta enligt timersättning.

Företagets representant säger sig ha uppfattat att arbetsavtalet skulle gälla om AMS betalade sysselsättningsstöd till mannen. Men när det visade sig att mannen hade en firma i sitt namn, kunde inte sysselsättningsstödet betalas ut. Där går mannens och företagets åsikter i sär om arbetsavtalet fortfarande gällde.

Mannen hade noterat sina timmar och krävde 10 292, 50 euro i obetald lön från företaget för arbete 2010 och 2011. Mannen lämnade in sina lönekrav i oktober 2013 och tio dagar senare lämnade företaget in en anmälan om nedläggande av näringsverksamheten.

Tingsrätten konstaterat att även om firman lades ner ansvarar en enskild näringsidkare för firmans förbindelser och skulder med hela sin förmögenhet.

Ålands tingsrätt beslöt att innehavaren för det nedlagda företaget ska betala 9 057,50 euro i lön till mannen.

Företagaren besvärade sig till Åbo hovrätt, som nu fastslagit att besvären är ogrundade.

(Bilden är tagen i ett annat sammanhang.)

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!