DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>SÖKS I KONKURS Företaget Tvättservice Åland har sökts i konkurs och tingsrätten arbetar snabbt för att få en uppredning till stånd. Bilden visar berget av tvätt som ligger på bakgården under bar himmel.

Tvättservice i konkurs

Två ansökningar om konkurs har lämnats till tingsrätten om det krisdrabbade företaget Tvättservice Åland.

Processen är redan i gång och konkursförvaltare ska utses så fort som möjligt.
Pensions-Alandia lämnade in konkursansökan i torsdags. Tvättservice Åland har 60 600 euro obetalt för januari-september i år till pensionsbolaget för arbetstagarna.

Den 22 september lämnade pensionsbolaget betalningsuppmaning till Tvättservice Åland med hot om konkurs men fordran förblev obetald.

Samma dag lämnade även Tvättservice Ålands ägare, vd och styrelseordförande Sten Karlsson in konkursansökan till tingsrätten. Enligt ansökan är bolaget insolvent och det finns flera förfallna fordringar som inte kan betalas. Det handlar inte heller om tillfällig betalningsoförmåga, heter det i ansökan.

Karlsson har bifogat en förteckning över de största kända borgenärerna. Det är, skriver han, inte möjligt att i det här skedet göra upp en komplett lista över alla tillgångar och skulder. Han föreslår att advokat Samuel Ståhlberg på advokatbyrån Astra i Åbo utses till boförvaltare.

Tingsrätten hade redan i fredags hunnit ganska långt med ärendet. De största gäldenärerna har kontaktats och många av dem har redan sagt ja till den föreslagna boförvaltaren.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!