DELA

Jomalaungdomar vet hur man lyckas med mobilfotograferingen: Tvätta linsen och gå närmare

Det är inte bara att ”knäppa ett kort”. Efter vårens kurs i mobilfotografering tänker jomalaungdomarna efter innan de tar en bild.