DELA

Två söker tjänst som kyrkoherde

Två ansökningar har inkommit till kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling. Ansökningstiden gick ut igår, torsdag.

Det är kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling, Monica Cleve, och församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Mari Puska som har sökt tjänsten. (ikj)