DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>JÄMLIK VÅRD I fjol blev vården utanför Åland extra dyr för ÅHS. Därför ska den externa vården framöver ges på två avtalssjukhus i Åbo och Uppsala, berättar chefläkare Jaana Lignell.

Två sjukhus sköter vård utanför Åland

Vården utanför Åland ska skötas av Åbo universitets centralsjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bara i undantagsfall träder andra externa vårdleverantörer in.
Det här är kärnan i det arbete som ÅHS ledning i år gjort för att få kontroll över kostnaderna för den vård som ålänningarna behöver och som inte erbjuds av sjukhuset.

– Vi har haft vård utom Åland som fokusområde i år och ska fortsätta också nästa år, säger chefläkare Jaana Lignell.

På ÅHS-styrelsens möte i fredags antecknades utredningen till kännedom.

Orsaken till att styrelsen och ledningen valde att fokusera på den externa vården är att kostnaderna för just den sköt i höjden 2014 efter att ha legat på en ganska jämn nivå i många år, trots att bokslutet för fjolåret totalt sett visade på ett överskott.

2014 var heller inget normalt år på grund av sjukskötarstrejken.

Tidigare har kostnaden för vård utom Åland motsvarat cirka 10 procent av ÅHS driftsbudget men i fjol steg prislappen till 11 miljoner av totalt 80 miljoner euro.

Det finns förklaringar till att 2014 blev ett exceptionellt år.

– Allt kan vi inte påverka. Barn föds för tidigt, människor brännskadas och transplantationer måste göras. Fjolåret var ett år när ovanligt många sådana fall inträffade, nio i fjol mot bara två hittills i år.

I fjol steg vårdkostnaden för den här patientgruppen till en miljon euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!