DELA

Två polisärenden till åklagaren

En person som slagit på motorhuven på en bil i centrum av Mariehamn i juli 2015 så att det blev plåtskador blir ett fall för åklagaren.

Samma gäller för en fordonsägare som körde en bil som enligt fordonsregistret inte var eftergranskad efter en icke godkänd besiktning. Föraren motsatte sig straffanspråket och därför begärde landskapsåklagaren att polisen skulle göra en förundersökning. Ärendet har utretts som trafikförseelse och lämnas nu till åklagare för åtalsprövning.