DELA
Foto: Jonas Edsvik

Två möjliga anslutningspunkter för åländsk havsbaserad vindkraft

Finlands stamnätsbolag Fingrid har identifierat två möjliga anslutningspunkter längs Finlands västkust för havsbaserad vindkraft på Åland.