DELA
Foto: Stefan Öhberg

Två misstänks för grova penningbrott i Visit Åland-härva

Landskapsåklagare Ina Johansson väcker åtal för grovt bokföringsbrott och grov förskingring samt för penningtvätt av oaktsamhet alternativt häleri av oaktsamhet. Det meddelar landskapsåklagarämbetet i ett pressmeddelande på torsdag eftermiddag.

Åtalet gäller två personer. Den ena personen, som var anställd på Visit Åland, har åtalats för grovt bokföringsbrott och grov förskingring. Den andra personen, en närstående till den förstnämnda, har åtalats för penningtvätt av oaktsamhet alternativt för häleri av oaktsamhet.

Åtalet gäller ett fall där svaranden enligt åtalet olovligen har tillägnat sig penningmedel tillhöriga sin arbetsgivare och för att dölja detta tagit in oriktiga och vilseledande uppgifter i bokföringen, skriver landskapsåklagaren.

Bland annat för att de felaktiga uppgifterna gäller stora summor och föremålet för gärningen är penningmedel till ett stort belopp, gäller åtalet grovt bokföringsbrott och grov förskingring. Åtalet för penningtvätt av oaktsamhet alternativt häleri av oaktsamhet gäller emottagande och användande av egendom som enligt åtalet förvärvats genom de ovannämnda brotten. Stämningsansökan har tillställts Ålands tingsrätt. Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills ärendet första gången varit före vid ett domstolssammanträde, om inte domstolen förordnar annat.
Detta enligt pressmeddelandet.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.