DELA

Två miljoner till radio och tv

Ålands radio och tv i budgeten för 2016 föreslås få ett nettoanslag på 2 013 000 euro, samma som i årets budget.

Licensintäkterna ska användas för att täcka upphovsrättskostnaderna på 346 000 euro enligt avtal med externa parter, bland andra Sveriges TV, Sveriges radio, musikrättighetsbolag och Sveriges TV4. Licensavgiften är i dag 220 euro per år och kostnaden för kontroll uppgår till 105 000 euro. Kontrollen ska ligga på samma nivå som nu för att avgifterna ska flyta in som beräknat, skriver landskapsregeringen.

Inget anslag föreslås för investeringar i radio- och tv-anläggningar under 2016. (ns)