DELA
Foto: Jonas Edsvik

Två km stål ska bära upp docka

Pommerns nya docka ska vila på 71 stålpålar med en uppskattad medellängd på cirka 30 meter.

Det kan man utläsa ur den promemoria som delats ut med anbudshandlingarna.
Pommerns planerade torrdocka väcker engagemang i breda kretsar. Det märktes inte minst när lagtinget förra veckan debatterade landskapsregeringens förslag att bidra med maximalt fem miljoner euro för bygget.

Oppositionspartierna Centern, Obunden Samling och Åländsk Demokrati ifrågasätter kostnaden och också inom regeringspartiet Moderat Samling märks en viss tveksamhet.

Också på andra håll har kritiska röster höjts för att den totala kostnadsbilden uppfattas som oklar. Räcker de fem miljonerna från landskapet eller kommer en begäran om mer pengar så småningom, är frågan.

Sju entreprenörer

Trots att landskapsfinansieringen inte ännu är helt klar pågår upphandlingen av byggentreprenaden för fullt.

– Sju entreprenörer har hämtat ut anbudsförfrågan och håller nu på och räknar, berättar Mariehamns Hamn Ab:s vd Leif Ahlqvist.

Den 24 oktober ska anbuden vara inlämnade.

Entreprenörerna kommer dels från Åland, dels från övriga Norden. Tillsammans med anbudsförfrågan har de fått den promemoria som gjorts upp beträffande grundstrukturen och som ligger till grund för beräkningen av pålverket under dockan. Pålarnas längd uppges påverka slutpriset i hög grad.

Den första grundundersökningen gjordes redan 2014 av Sweco, finansierad av Gun Hjerlings familj.

Den senaste kartläggningen av grunden under dockan gjordes i början av 2016 av Geo-Master Oy med hjälp av sonderingar ner till berget på 21 ställen. Det är den som entreprenörerna nu utgår från i sina beräkningar.

– Alla har fått samma utredningsmaterial, betonar Leif Ahlqvist.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!